ادامه عملیات جدول گذاری بلوار پارسیان در دستور كار شهرداری زرند

ادامه عملیات جدول گذاری بلوار پارسیان در دستور كار شهرداری زرند

مهندس احسان نوذری معاون فنی و شهرسازی شهرداری زرند از ادامه عملیات جدول گذاری بلوار پارسیان خبر داد و گفت:با اجرای این طرح توسط واحد فنی و عمرانی شهرداری بیش از 90درصد فعالیتهای عمرانی این بخش از شهر به پایان خواهد رسید .

مهندس نوذری افزود: اجرای جدول گذاری دوسمت این بلوار ،رفیوژ میانی ،بلوک چینی و زیبا سازی دوسمت این بلوار ،شن ریزی و تسطیح و اماده سازی این معبر از جمله مواردیست که از سوی شهرداری زرند در حال انجام می باشد .

معاون فنی و شهرسازی افزود:زیبا سازی بلوار شهید تهامی و آماده سازی برای نصب گلدانها از جمله مواردیست که در دستور کار شهرداری زرند قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات