بررسی وضعیت ساخت و سازهای بستر و حریم رودخانه کرگانه در آب...

بررسی وضعیت ساخت و سازهای بستر و حریم رودخانه کرگانه خرم آباد با حضور دادستان این شهرستان در آب منطقه‌ای لرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان،جلسه معاونین و مدیران این شرکتبا رازانی دادستان شهرستان خرم آباد برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای پس از سیلاب ارائه و تکالیف قانونی وزارت کشور و شهرداری ها در محدوده شهرها و روستاها بر اساس قانون مبارزه و پیشگیری از سیلاب و قانون شهرداریها تشریح و مستندات مذکور در اختیار  دادستان شهرستان خرم آباد  قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات