برگزاری دومین کارگاه آموزشی گسترش سواد آبی در استان اصفهان

دومین کارگاه آموزشی گسترش سواد آبی، با همکاری شرکت آب منطقه ای اصفهان و آموزش و پرورش استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان،  جمعی از معلمان کتاب انسان و محیط زیست پنجشنبه 23 آبان ماه همراه با بازدید از سد و نیروگاه زاینده رود در کارگاه آموزشی گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و محیط زیست شرکت کردند. در این کارگاه کارشناسان شرکت آب منطقه ای اصفهان آموزش مبسوطی در خصوص مباحث آب زیرزمینی، آب های سطحی و سدهای استان ارائه کرده و جلسه با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

شایان ذکر است کتاب انسان و محیط زیست که به عنوان ثمره طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) با همکاری وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش در مقطع یازدهم تحصیلی تدریس می گردد، برای دومین سال پیاپی در استان اصفهان اجرا می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات