بر اساس راهنمای سنجش رتبه کسب و کار مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران - گرایش ماشین آلات و تجهیزات صنایع فلزی و فرآورده های مرتبط

بر اساس راهنمای سنجش رتبه کسب و کار مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران - گرایش ماشین آلات و تجهیزات صنایع فلزی و فرآورده های مرتبط


بر اساس ماده 4 ، بند 4 قانون حداکثر مصوب 1398 ، رتبه‌بندی برخی بنگاه های اقتصادی ( از جمله  سازندگان تجهیزات و ماشین آلات  صنعتی)، توسط اتاق ایران انجام می‌شود. با عنایت به درخواست اعضای انجمن جهت آشنایی با این فرآیند و شاخص های ارزیابی، دوره آموزشی به شرح پیوست برگزار خواهد شد. خواهشمند است در صورت تمایل به حضور نماینده آن شرکت در این دوره، ضمن پرداخت هزینه دوره به شماره حساب 0102568289003 / شماره شباIR350190000000102568289003 ، جدول پیوست را بصورت کامل تکمیل و ارسال فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات