بندر امام از طریق شبکه ریلی به بندر لازقیه متصل می‌شود/ درصدد توسعه ریلی تا استانبول هستیم

بندر امام از طریق شبکه ریلی به بندر لازقیه متصل می‌شود/ درصدد توسعه ریلی تا استانبول هستیم

وی افزود: آنچه که در حال حاضر از زیرساخت، ناوگان و سایر امکانات در حمل و نقل ریلی موجود است، با اجرای اصل ۴۴ بخشی از آن به بخش خصوصی واگذار شد و تنها حاکمیت آن در اختیار راه آهن جمهوری اسلامی ایران است که باید بهره برداری از شبکه ریلی به این شکل را در داخل کشور افزایش دهیم. وی ادامه داد: برای انجام این کار در شبکه داخلی باید موانع برطرف شود و در تعامل با دیگر کشورها نیز باید این مساله رعایت شود تا آنها بتوانند از بازارهای حمل و نقلی استفاده کنند. مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سایر تفاهمنامه با دیگر کشورها در حوزه ریلی اظهار داشت: تفاهم‌ها با سایر کشورها در حوزه ریلی نیز به همین صورت است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش حمل و نقل ریلی در توسعه پایدار کشورها، تصریح کرد: مزیت‌های حمل و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات