مدیر امور آب و فاضلاب مشكین شهر اقدامات انجام شده 8 ماهه سال 1398 این امور را تشریح كرد

مدیر امور آب و فاضلاب مشكین شهر اقدامات انجام شده 8 ماهه سال 1398 این امور را تشریح كرد

html

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل مهندس نسترین مدیر امور آب و فاضلاب مشکین شهر ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در تابستان 98 جهت حل مشکل تامین آب در این شهرستان از تلاش شبانه روزی همکاران این امور برای حل مشکل تامین آب خبر داد.مهندس نسترین  با اشاره به توسعه شبکه آب و فاضلاب در این امور از توسعه شبکه فاضلاب  به مقدار 3363 مترو  اصلاح شبکه آب  به میزان 1085 مترو توسعه شبکه آب به میزان  895 متر و واگذاری  984 واحد انشعاب آب  و708 واحدانشعاب فاضلاب در این امور  خبرداد.مهندس نسترین همچنین به تلاشهای این امور جهت تامین آب و حل مشکل قطعی آب در اثر رانش خط انتقال اشاره کرده وازاصلاح خط انتقال آب درمحل رانش زمین باهمکاری آب منطقه ای بطول  70 متر وپیگیری اصلاح کل خط انتقال آب درمسیر رانش درخیاوچای توسط شرکت آب منطقه ای خبرداد.وی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات  انجام شده  در جهت تحویل نهر خاتون از آب منطقه ای جهت مدیریت بهینه خط انتقال، از حل قسمت عمده مشکلات تامین آب از این طریق خبرداد.مدیر امور آب و فاضلاب مشکین شهر در ادامه از پیگیری اختصاص اعتبار برای احیای جاههای موجود در خیاوچایی خبر داده و اقدامات انجام شده در شهر های لاهرود، فخرآباد، رضی، قصابه و مرادلو را به شرح ذیل اعلام نمود

شهرلاهرود: تجهیز ایستگاه پمپاژ موجود درشابیل ومرتفع نمودن مشکل کمبود آب شهر درفصل تابستان ،علیرغم اینکه هنوز انشعاب برق خریداری نشده است.

شهرفخرآباد: لایروبی وبهسازی چاه بین مزارع شهرفخرآباد وتهیه ونصب الکتروپمپ وسایرملزومات مرتبط وافزایش آب تولیدی وجلوگیری از قطع آب شهر درفصول گرم سال .

شهررضی: تجهیز چاه جدیدالاحداث شهر رضی با تهیه ونصب کابل برق ،الکتروپمپ ،تابلو برق وکلریناتور واتصال به شبکه با لوله گذاری به طول 381 متر جهت رفع کمبود آب شهر

شهرقصابه: بهسازی چشمه قصابه واصلاح نقاط حادثه خیز خط انتقال آن واصلاح واستانداردسازی انشعابات خیابان امام با همکاری شهرداری قصابه.(تهیه لوله توسط شهرداری قصابه)

شهرمرادلو: اصلاح شبکه آب درمسیرهایی که لوله آب از مسیر اماکن شهر عبورکرده بود برای جلوگیری از دستکاری افراد غیرمجاز واستانداردسازی انشعابات مربوطه جهت حذف انشعابات غیرمجازاحتمالی قدیمی درجهت توزیع عادلانه با همکاری شهرداری مرادلو بطول 381 متر (تهیه لوله برای اصلاح شبکه وحفاری توسط شهرداری مرادلوصورت گرفت)

لازم به ذکراست که باتوجه به نبود اعتبار عمرانی، بیشترموارد بالا با اعتبارات داخلی وهمیاری عملی شده است

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات