حضورمدیریت و كاركنان شركت توزیع برق استان گیلان در اجتماع عظیم مردمی حمایت از امنیت و اقتدار كشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات