تبعات دخالت دولت در بخش مسکن

آن چه از برخی جزئیات منتشر شده به طور رسمی و غیر رسمی در مورد این طرح می‌توان برداشت کرد به این شکل است که در کنار تکمیل برخی واحدهای مسکونی تعهد داده شده از دولت‌های نهم و دهم (در قالب مسکن مهر) , ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار طرح اقدام ملی قرار دارد که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید, ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده شهری و ۱۰۰ هزار واحد هم در شهرهای کوچک هدف گذاری شده است. پیش از آن که در مورد طرح اقدام ملی مسکن بخواهیم صحبت کنیم ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا ورود دولت برای ساخت و ساز مسکن و اجرای طرحی که تولید انبوه واحدهای مسکونی در آن هدف گذاری شده از لحاظ اقتصادی مورد تایید است؟ از طرف دیگر ساخت مسکن در شهرهای کوچک نیز انگیزه مهمی برای مهاجرت معکوس نیست چرا که دلیل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات