پاسخ واسطه‌های ملکی به پرسش بنزینی

پاسخ واسطه‌های ملکی به پرسش بنزینی

از طرفی بسیاری از ‌آنها معتقدند از آنجا که در بازار مسکن کنونی، رکود به عمیق‌ترین شکل ممکن و فراتر از محدوده مورد انتظار رخ داده است، بنابراین فروشنده‌ها نمی‌توانند به این زودی‌ها منتظر رشد قابل توجه قیمت مسکن باشند. می‌تواند مستقیما بر بازارهای انواع مصالح ساختمانی و به دنبال آن بازار مسکن اثرگذار باشد، اما آنها چنین نقشی را برای قیمت بنزین قائل نیستند.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات