توسط محققان دانشگاه بناب انجام شد: تولید آجر تبریدی از نمک دریاچه ارومیه

ساخت آجر تبریدی از نمک دریاچه ارومیه برای ساخت ساختمان‌های نمکی در قالب طرح فناورانه به‌عنوان یکی از طرح‌های برگزیده‌ جشنواره‌ ملی ایده‌ها و محصولات نوآورانه برای احیای دریاچه‌ ارومیه انتخاب شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات