شهرک‌های فرهنگیان در کشور تکرار می‌شوند/در ۱۰ شهر ظرفیت جدید مسکن ملی اضافه خواهد شد

شهرک‌های فرهنگیان در کشور تکرار می‌شوند/در ۱۰ شهر ظرفیت جدید مسکن ملی اضافه خواهد شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای پروژه ۱۷۰ هزار واحدی برای فرهنگیان یک اقدام بزرگی است و همه دستگاه‌ها باید نقش خود را در اجرای این پروژه ایفا کنند، اظهار داشت: این پروژه ظرف سه سال تکمیل می‌شود تا فرهنگیان مالک واحد مسکونی خود شوند و از این مزیت برخوردار باشند. وی با بیان اینکه اجرای پروژه ۱۷۰ هزار واحدی برای فرهنگیان یک اقدام بزرگی است و همه دستگاه‌ها باید نقش خود را در اجرای این پروژه ایفا کنند، اظهار داشت: این پروژه ظرف سه سال تکمیل می‌شود تا فرهنگیان مالک واحد مسکونی خود شوند و از این مزیت برخوردار باشند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات