تبریک به آقای دکتر ایرج شهین باهر شهردار تبریز از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به منظور دریافت جایزه جهانی خشت طلایی شهرداران کشور

تبریک به آقای دکتر ایرج شهین باهر شهردار تبریز از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی به منظور دریافت جایزه جهانی خشت طلایی شهرداران کشور

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات