مهندس محمد پژمان معاون وزير راه و شهرسازي:برنامه ريزي براي بازآفريني بافت هاي فرسوده شهر

مهندس محمد پژمان معاون وزير راه و شهرسازي:برنامه ريزي براي بازآفريني بافت هاي فرسوده شهرمهندس محمد پژمان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس هيات مديره شركت ملي بازآفريني ايران :

برنامه ريزي براي بازآفريني بافت هاي فرسوده شهر


مهندس محمد پژمان، معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس هيئت مديره شركت ملي بازآفريني ايران،در همايش نقش مهندسان شهرسازي در تحقق شهر هوشمند به ميزباني گروه تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با اشاره به گام هاي مثبت برداشته شده براي توسعه و بازآفريني شهر مشهد گفت: بافت هاي فرسوده، روستا هاي قرار گرفته در دل شهر و همچنين سكونتگاه هاي غيررسمي را مي توان مهم ترين مناطق موردنظر در طرح هاي بازآفريني به شمار آورد. ايشان اشاره كردند : در اين بافت ها با دامنه مسائل گسترده اي از جمله استحكام بنا، نبود زيرساخت هاي كافي، مشكلات فرهنگي، نبود امنيت و همچنين ضعف اقتصادي ساكنان روبه رو هستيم. بازآفريني در اين محدوده ها به پرداختن هم زمان به تمام اين چالش ها نياز دارد.

مهندس پژمان به آمار مناطقي هم كه نياز به بازآفريني دارند، پرداخت و در اين زمينه اعلام كرد: گستره مناطق نيازمند بازآفريني در بافت هاي مسكوني كشور به بيش از ۱۴۱ هزار هكتار مي رسد كه در اين محدوده ها امروز بيش از ۲۰ ميليون نفر زندگي مي كنند. بيشتر اين ساكنان مشكلات مالي دارند و نمي توان از آن ها توقع داشت كه درتامين هزينه هاي بازآفريني محل زندگي خود خيلي مشاركت كنند. پس بايد راه حل هاي تأمين مالي در محدوده همين مناطق ايجاد شود تا براي ارتقاي وضعيت اقتصادي اين منطقه ها اقدامات عملي انجام گيرد. اين كار باعث مي شود ساكنان احساس كنند با اجراي اين طرح ها علاوه بر بهبود شرايط زندگي، از نظر مالي و اقتصادي هم اوضاع زندگي آن ها بهتر خواهد شد. او با اشاره به اينكه با برنامه ريزي درست براي اين طرح، نيازي به بودجه زياد از طرف دولت يا شهرداري براي اجراي آن نخواهد بود، گفت: البته به شهرداري ها گفته ايم كه به فكر درآمدزايي از اين مناطق نباشند و صدور مجوز هاي ساخت و ساز در اين مناطق را بدون هزينه انجام دهند. از مهندسان ساختمان هم خواسته ايم كه با دستمزد هاي كمتري، اجراي طرح هاي اين مناطق را به عهده بگيرند. تسهيلات بانكي كم بهره هم براي اجراي طرح هاي بازآفريني اختصاص داده شده است. البته زيادبودن مشاركت مردم در اجراي اين طرح اهميت زيادي دارد كه رويكرد شهر هوشمند و استفاده از بستر هاي مختلف فناورانه براي تعامل بهتر با شهروندان مي تواند در اين زمينه بسيار كارگشا باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات