برگزاری نشست تخصصی وظایف متقابل ناظرین در مبحث نظارت و گزارش نویسی

برگزاری نشست تخصصی وظایف متقابل ناظرین در مبحث نظارت و گزارش نویسی

نشست_تخصصی

نشست تخصصی با موضوع
“وظایف متقابل ناظرین در مباحث نظارت و گزارش نویسی”

زمان: یکشنبه ۱۰ آذرماه۹۸

ساعت: ۱۷:۰۰

مکان: موسسه امام علی(ع)

ثبت نام:
سامانه رفاهی سازمان

refahi.nezam-kj.ir

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات