نامه در خصوص اعتبار زمانی کلیه نظریه ها(تاییدیه های) فنی صادر شده توسط مرکز تحقیقات و فناوری راه، مسکن و شهرسازی#

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات