با انتخاب هیات رئیسه جدید سازمان/ مهندس فریبرز خلیل الهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

با انتخاب هیات رئیسه جدید سازمان/ مهندس فریبرز خلیل الهی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

اعضای هیات رئیسه سال دوم هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شدند.
براساس ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 71 آئین نامه اجرایی، هیات مدیره دوره هشتم سازمان به اتفاق آرا اعضای هیات رئیسه سازمان را مشخص نمودند.
بر این اساس به اتفاق آرا مهندس فریبرز خلیل الهی بعنوان رئیس سازمان انتخاب گردید.

همچنین دکتر امیر اسعد نصری زر نایب رئیس اول و مهندس کریم قادرمزی نایب رئیس دوم  سازمان در سال دوم هیات مدیره هشتم خواهند بود.
خانم مهندس بهار  راستین نیز دبیر ی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را برعهده خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات