در جلسه کارگروه راهبردی توسعه مدیریت؛ از تعدادی از همکاران اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تقدیر به عمل آمد

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، سید حسین حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: دومین جلسه کارگروه راهبردی توسعه مدیریت سال 98 با حضور دو نفر از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونین و روسای ستادی این اداره کل برگزار شد .

وی افزود: در این جلسه به بررسی راهکارهای بهبود ارائه خدمت در میز خدمت، بررسی شاخص ارزیابی و تربیت مدیران و گزارش اقدامات در حوزه عفاف و حجاب پرداخته شد و در ادامه از کارکنانی که اصول اخالقی و عفاف و حجاب را رعایت نموده اند، کارکنانی که در کسب رتبه برتر اداره کل در جشنواره شهید رجایی موثر واقع شده اند و نیز کارکنانی که رضایت ارباب رجوع را جلب نموده اند تقدیر به عمل آمد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات