جلسه توجیهی احداث مسکن بازآفرینی شهری در تبریز

جلسه توجیهی احداث مسکن بازآفرینی شهری در تبریز

دعوت به مشارکت در ساخت و احداث مسکن پروژه های بازآفرینی شهری در شهر تبریز ، از بین 32 پیمانکار شرکت کننده ، 6 پیمانکار بعد از ارزیابی کیفی واجد شرایط لازم جهت اعلام قیمت و مشارکت انتخاب و برای جلسه توجیهی دعوت شدند .

بنابرین گزارش ، جلسه توجیهی به منظور بررسی و تبادل نظرات فنی و شهرسازی مربوط به پروژه های احداث مسکن اراضی یوسف آباد به مساحت 5/1 هکتار به تعداد 300 واحد مسکونی – اراضی اسدگولی به مساحت 6/1 هکتار به تعداد 240 واحد مسکونی و اراضی کرکج به مساحت 8 هکتار و 1400 واحد مسکونی ، با حضور مدیر کل ،  معاونین و روسای ادارات بازآفرینی شهری و املاک اداره کل وشش پیمانکار منتخب تشکیل گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات