هشدار حقوقی به خریداران مسکن مهر

هشدار حقوقی به خریداران مسکن مهر

در حالیکه هم اکنون بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی و دریافت دفترچه قسط رسیده است اما همچنان برخی از مالکان و خریداران این واحدها اقدام به دریافت دفترچه قسط و مراجعه به بانک برای انجام عملیات فروش اقساطی نکرده‌اند. این در حالی است که یکی از شروط نقل و انتقال مالکیت و خرید وفروش مسکن مهر به صورت رسمی دریافت دفترچه یا همان کارت قسط است؛ از سوی دیگر خریداران این واحدها که هم اکنون به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند با اقدام هر چه سریعتر برای دفترچه قسط و شروع پرداخت اقساط ماهانه خود مشمول پرداخت جرایم تاخیر نخواهند شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات