جلسه هماهنگی طرح جامع بازتوانی در مخاطرات طبیعی ویژه حادثه سیل در استان برگزار شد.

جلسه هماهنگی طرح جامع بازتوانی در مخاطرات طبیعی ویژه حادثه سیل در استان برگزار شد.

جلسه هماهنگی طرح جامع بازتوانی در مخاطرات طبیعی ویژه حادثه سیل در استان برگزار شد.

جلسه هماهنگی طرح جامع بازتوانی در مخاطرات طبیعی ویژه حادثه سیل در استان با ریاست معاون اداره کل مدیریت بحران و حضور سایر اعضاء برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان مهندس سوخته سرایی با اشاره به اهمیت موضوع بازتوانی در حوادث قهری اظهار کرد: برنامه جامع ملی بازتوانی در حوادث طبیعی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1393 به وزارتخانه های مرتبط و ادارات کل در استان ابلاغ گردید. وی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته تاکنون افزود: از تمام ظرفیتها برای توانمند نمودن و بازگرداندن الگوهای زندگی مردم آسیب دیده به شرایط پیش از وقوع حادثه سیل باید استفاده شود.
معاون اداره کل مدیریت بحران با تاکید بر استمرار اقدامات بازتوانی دستگاه ها در ابعاد جسمی، روحی-روانی، اجتماعی، معنوی و اقتصادی خانوارهای آسیب دیده ناشی از سیل گفت: برنامه ریزی لازم برای برگزاری جلسات به صورت ماهانه تا پایان سال جاری توسط کارشناسان این اداره کل صورت گرفته و در جلسات آتی نماینده های ثابت و تام الاختیار دستگاه ها باید نسبت به ارائه گزارش های عملکرد فعالیت ها بر اساس شرح وظایف تعریف شده مربوط به پس از حادثه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است با عنایت به ابلاغ مفاد قانون جدید مدیریت بحران و وظیفه مندی های دستگاه های اجرایی در جلسات آتی از سایر دستگاه های مرتبط با موضوع نیز دعوت به عمل آید.

جلسه هماهنگی طرح جامع بازتوانی در مخاطرات طبیعی ویژه حادثه سیل در استان برگزار شد.

جلسه هماهنگی طرح جامع بازتوانی در مخاطرات طبیعی ویژه حادثه سیل در استان برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات