اعمال محدودیت ترافیکی حد فاصل میدان جهاد به میدان جمهوری در روز سه ...

اعمال محدودیت ترافیکی حد فاصل میدان جهاد به میدان جمهوری در روز سه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات