عکس شهیدان بر قبور مطهر ایشان نصب می گردد

عکس شهیدان بر قبور مطهر ایشان نصب می گردد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات