اصلاح و ساماندهی پیاده رو ها توسط شهرداری

اصلاح و ساماندهی پیاده رو ها توسط شهرداری


لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات