مراسم تودیع و معارفه سرپرست امور آب شهرستانهای بافت و ارزوئیه

با صدور احکامی جداگانه از سوی مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان سرپرست امور منابع آب شهرستانهای بافت و ارزوئیه معرفی و جلسه تودیع و معارفه با حضور مدیرعامل و هیأت همراه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل، مهندس موسی دریجانی به عنوان سرپرست امور منابع آب شهرستان بافت و مهندس یاسین حسینی به عنوان سرپرست امور منابع آب شهرستان ارزوئیه منصوب گردیدند.

شایان ذکر است در مراسم تودیع و معارفه که با حضور مهندس رشیدی و هیأت همراه برگزار شد از زحمات موسی دریجانی در زمان تصدی امور آب ارزوئیه تقدیر بعمل آمد و حکم انتصاب وی به عنوان سرپرست امور آب بافت به ایشان اعطاء گردید. همچنین در مراسمی که در امور آب شهرستان ارزوئیه با حضور مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای برگزار شد یاسین  حسینی به عنوان سرپرست امور آب ارزوئیه منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات