حجم بارش های استان مرکزی به 55 میلی متر رسید

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: حجم بارش‌های استان مرکزی در دو ماهه اول سال آبی99-1398 (اول مهر تا بیست و نهم آبان ماه) به55.4 میلی متر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس  مجتبی مرادی افزود: از ابتدای مهر تا بیست و نهم آبان ماه سال جاری میزان بارش‌های  استان مرکزی به 55.4 میلی متر رسید.

مهندس مرادی ادامه داد: ‌ این میزان بارندگی نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته (77.6میلیمتر ) 28درصد کاهش و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت (35.6میلیمتر ) 55 درصد افزایش داشته است.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای مرکزی اظهار داشت: طی این مدت، بیشترین میزان بارندگی استان مربوط به ایستگاه شازند به میزان 88 میلیمتر و کمترین میزان بارندگی استان مربوط به ایستگاه زورقان و به میزان 25.6 میلیمتر گزارش شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات