32 درصد از چاه‌های استان همدان فاقد پروانه هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به وجود ۴۳۵۵ چاه غیرمجاز در استان گفت: از 7300 چاهی که به عنوان غیرمجاز شناسایی شده، 32 درصد معادل 2345 حلقه چاه براساس قانون غیرمجاز محسوب نمی‌شود و بعنوان چاه فاقد پروانه بایستی ساماندهی گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده ، با تأکید بر اینکه براساس آخرین اطلاعات 7300 چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در استان شناسایی شد، اظهار کرد: از سال ۹۳ طرح انسداد این چاه‌ها در استان به شرکت آغاز شد که خوشبختانه ورود خوبی از سوی دستگاه قضایی استان صورت گرفت و در نهایت توانستیم 3850 حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کنیم.

وی گفت: براساس قانون 2345 حلقه چاه که به عنوان غیرمجاز شناسایی شده اند، غیرمجاز نبوده بلکه فاقد پروانه هستند و قرار است به این چاه‌ها پروانه بهره برداری برای مصارف گلخانه، دامداری و صنایع کوچک تا سقف 25 مترمکعب در شبانه روز داده شود.

ستوده خاطرنشان کرد: نکته مهم و قابل توجه در بحث چاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه این است که ۵۰ درصد از چاه‌های موجود دارای عمق کم و آبدهی بسیار پائینی هستند به‌طوریکه  ۳۷3۰ حلقه چاه غیرمجاز استان دارای عمق صفر تا ۲۰ متر بوده که این چاه‌ها عمدتا در باغات و اطراف شهرها بوده و در آبخوان تأثیرگذاری چندانی ندارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان تعداد چاه‌های غیرمجاز دارای عمق بالاتر از ۵۰ متر را ۲۰۰۰ حلقه دانست و ادامه داد: 5050 حلقه از چاه‌های غیرمجاز از نظر آبدهی بین صفر تا پنج لیتر قرار دارند یعنی آبدهی ناچیزی دارند بنابراین هم به لحاظ عمق و هم آبدهی بیش از ۷۰ درصد چاه‌های غیرمجاز استان همدان دارای عمق و آبدهی بسیار پائینی هستند.

وی با تأکید بر اینکه تلاش ما بیشتر بر روی انسداد چاه‌های عمیق است، بیان کرد: از سال ۹۳ تا کنون 3850 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که از برداشت بی رویه ۲۶۸ میلیون مترمکعب آب از منابع آب های زیرزمینی جلوگیری شده است.

ستوده یادآور شد: همچنین چاه‌های پیزومتری  موجود در استان نشان داده که از سال 93 که تعداد 3850 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده در بیشتر دشت های استان همدان سطح آب های زیرزمینی که سالیانه بطور متوسط 1 متر درحال پائین رفتن بوده ثابت مانده و حتی در برخی از دشت ها سطح آب بالا آمده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به اینکه در سالجاری ۵۹ میلی‌متر بارندگی در استان به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته که ۶۲.۵ میلی‌متر بوده، ۵.۵ درصد کاهش دارد.

وی با بیان اینکه در میانگین بلندمدت ۴۴.۵ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است، افزود: براساس آمار بلندمدت نیز میزان بارش ها نسبت به میانگین بلندمدت افزایش ۳۲ درصدی دارد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات