مديرعامل توزيع برق خوزستان از پيوستن 96 درصد خوزستان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع خوزستان، علي خدري مديرعامل اين شركت گفت: با آغاز طرح ملي حذف قبض هاي كاغذي برق استان خوزستان نيز در يك برنامه زمان بندي شده كار ثبت شماره هاي تلفن همراه مشتركان برق را آغاز كرد كه اين اقدام با همكاري و تعامل بسيار خوب و نزديك مردم استان و 96 درصد پيشرفت به نقطه مطلوب رسيده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان افزود، 4 درصد باقي مانده نيز عمدتاً مربوط به منازلي است كه عليرغم برقراري انشعاب يا خالي از سكنه هستند يا در هنگام ثبت شماره و تطبيق با آدرس اشتراك در دسترس نبوده اند اما كار ثبت شماره جاماندگان اين طرح نيز بزودي انجام خواهد شد.

خدري با اشاره به مزاياي طرح ملي حذف قبوض كاغذ تصريح كرد: تا پيش از اين براي هر دوره بيش از يك ميليون برگ كاغذ چاپ مي شد كه در واقع به دليل عدم امكان مصرف مجدد هيچ استفاده ي ديگري از آن نمي شد و به اين ترتيب ده ها ميليارد ريال از هزينه هاي بيت المال صرف چاپ قبض كاغذي مي شد.

وي ادامه داد: با اين روش كه در واقع در راستاي خدمات دولت الكترونيك مي باشد علاوه بر روز آمدي خدمات، از تردد هاي غير ضروري مردم به بانك و ادارات برق پيشگيري مي شود كه خود اين امر باعث آرامش بيشتر مردم و مشتركان شده حتي از عوارض زيست محيطي مانند آلودگي هاي ناشي از تردد نيز جلوگيري خواهد شد.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان با تاكيد اينكه در محاسبه بهاي برق مصرفي هيچ گونه تغييري رخ نداده و تا پايان سال نيز قيمت ها ثابت خواهد بود افزود، صدور قبض سبز صرفاً به دليل تسهيل امور و خدمات رساني دقيق سريع و مطمئن تر به مردم و مشتركان بوده و نكته حايز اهميت در اين طرح اين است كه ماموران توزيع قبوض برق از اين پس در ساير بخش هايي كه نياز به نيروي انساني دارد به كارگيري خواهند شد و در واقع اجراي طرح قبض سبز مزاياي بسيار بيشتري داردكه با گذشت زمان نمايان خواهد شد.

براساس اين گزارش سياوش كريمي معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق خوزستان نيزگفت: كارشناسان شركت در تمامي شهرهاي استان خوزستان در قالب گروه هاي آموزشي ميز خدمت آماده آموزش و اطلاع رساني در خصوص نحوه استفاده از خدمات دولت الكترونيك و قبض سبز هستند.

كريمي تصريح كرد: از مردم ومشتركان تقاضا داريم تا با پرداخت به موقع بهاي برق مصرفي اين شركت را در ارايه خدمات ياري نمايند چرا كه تنها منبع درآمد شركت هاي توزيع، براي احداث شبكه، توسعه و برقراري روشنايي معابر همين مبالغي است كه براي بهاي برق مصرفي پرداخت مي شود.

گفتني است شركت توزيع نيروي برق خوزستان با بيش از يك ميليون نفر مشترك برق(به جز اهواز و توابع آن) دومين شركت توزيع برق در كشور مي باشد كه خدمات آن در گستره ايي به مساحت 58 هزار كيلومتر مربع ارايه مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات