اصلاح وبازسازي  بيش از 11 درصد از شبكه توزيع و انشعابات آب شهر تفرش

اصلاح وبازسازي بيش از 11 درصد از شبكه توزيع و انشعابات آب شهر تفرش


800x600

درراستاي بهسازي و نوسازي شبكه هاي آبرساني وهمچنين مديريت صحيح توزيع آب ، امورآب وفاضلاب شهرستان تفرش اقدام به اصلاح وبازسازي بيش از 11درصد از شبكه توزيع وبيش از 8 درصد از انشعابات آب شهر طي 3 سال گذشته  نمود .

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس كرامت قاسمي قلعه مدير امور آب وفاضلاب شهرستان تفرش با اعلام خبر فوق افزود: در اين راستا طي  سه سال گذشته 14.308 متر از 125.000 متر شبكه آبرساني و790 فقره انشعاب از 9497 فقره انشعاب  آب شهر  توسط امور آب وفاضلاب تفرش اصلاح وبازسازي شده است .

وي با اشاره به تراكم حوادث و شكستگي هاي پي در پي به دليل فرسودگي زياد شبكه آبرساني شهر تفرش تا پيش از بازسازي زود: باز سازي و نوسازي شبكه توزيع آب شهر با كمترين هزينه توسط امور آبفا تفرش انجام شد .

گفتنيست مواجه نشدن شهروندان تفرشي با قطع آب در پي بازسازي و نوسازي شبكه توزيع وانشعابات آب شهر از دستاورد هاي اصلاح و بازسازي شبكه توزيع و انشعابات آب در اين شهر طي مدت سه سال گذشته مي باشد .

نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات