شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با سازمان فنی و حرفه ای گیلان تفاهم نامه همکاری مبادله کرد

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با سازمان فنی و حرفه ای گیلان تفاهم نامه همکاری مبادله کرد


شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با سازمان فنی و حرفه ای گیلان تفاهم نامه همکاری مبادله کرد

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با سازمان فنی و حرفه ای گیلان تفاهم نامه همکاری مبادله کرد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در راستای آموزش نصب انشعاب آب، این شرکت با سازمان فنی و حرفه ای استان تفاهم نامه همکاری امضاء و مبادله کرد.

در جلسه با سازمان فنی و حرفه ای استان که به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برگزار شد سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به اینکه باید رویکرد جدیدی براساس نیازهای آموزشی این شرکت اتفاق بیافتد، اظهار داشت: بدنه شرکت آبفای گیلان از افراد تحصیلکرده است و چالش مربوط به عدم وجود تکنسین ماهر می باشد.

وی با تأکید بر اینکه در راستای چابک سازی دولت بخشی از خدمات این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده تصریح کرد: نصب انشعاب آب نیز توسط پیمانکار انجام می شود و باید استادکاران این حوزه با دقت، تجربه و تبحر اقدام نمایند تا آسیبی متوجه شرکت و مشترکین نگردد.

مدیرعامل آبفای گیلان بر اهمیت آموزش در رفع نقایص اجرایی تأکید کرد و گفت: آموزش نیروهای جوان ضمن افزایش تعداد استادکاران موجب ایجاد اشتغال و جذب بازار کار می گردد.

در ادامه حسینی رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان نیز با اشاره به اینکه رویکرد در فنی و حرفه ای مشارکت دستگاه ها در حوزه آموزش است اظهار داشت: تبادل اطلاعات از مباحث علمی دستگاه ها در بروز رسانی آموزش ها بسیار حائز اهمیت است و دغدغه موجود در بهره وری و کارآیی نیروها را کاهش خواهد داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در آموزش باید استانداردها رعایت گردد و درصورت عدم ساختار رسمی، آموزش غیررسمی و از طریق انتقال تجربیات صورت خواهد گرفت.

گفتنی است تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با سازمان فنی و حرفه ای در مرحله اول برای آموزش استادکاران  نصب انشعاب مبادله شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات