6000 کنتور از کار افتاده تعویض و نوسازی شد

معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه6 شهر تهران از تعویض و نوسازی 6000 کنتور ازکار افتاده در سطح منطقه از ابتدای امسال خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات