جلسه بازنگری مدیریت شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در راستای استقرار مدیریت یکپارچه (IMS) نتایج ممیزی داخلی انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و اهداف راهبردی شرکت نهایی شد.
مطابق روش اجرایی بازنگری مدیریت شرکت مدیریت شبکه برق ایران، جلسه یاد شده می‌بایست به صورت سالانه و یا در صورت تصمیم مدیریت محترم عامل در بازه‌های کوتاه‌تر برگزار شود.
در جلسه بازنگری مدیریت، نتیجه پایش فرایندها، ممیزی داخلی، پایش اهداف، نتایج رضایت سنجی‌ها و ... شرکت مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می گیرند.
در جلسه آخرین جلسه بازنگری مدیریت، فرصت‌های بهبود حاصل از نتایج ممیزی داخلی شرکت بررسی و تعیین تکلیف و اهداف راهبردی شرکت تعیین شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات