پايان پروژه تحقيقاتي تدوين برنامه راهبردي و استراتژيك دفتر تحقيقات توزيع برق شيراز

پايان پروژه تحقيقاتي تدوين برنامه راهبردي و استراتژيك دفتر تحقيقات توزيع برق شيراز

به گزارش روابط عمومي توزيع نيروي برق شيراز، سمينار پاياني پروژه تحقيقاتي " تدوين برنامه راهبردي و استراتژيك 5 ساله تحقيقات شركت توزيع برق شيراز با نيازسنجي ساليانه اولويت هاي تحقيقاتي" با حضور مديرعامل، تيم پژوهشي و جمعي از كاركنان توزيع برق در سالن كنفرانس حوزه ستادي برگزار شد.

مدير دفتر تحقيقات توزيع نيروي برق شيراز در اين جلسه گفت: اولين قدم براي انجام اين پروژه، تشكيل كميته برنامه ريزي راهبردي در دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق شيراز بود.

امين رئيس زاده ادامه داد: اين كميته با تشكيل جلسات منظم هفتگي و جمع آوري اطلاعات درون و برون سازماني و آناليز محيط داخلي و خارجي سازمان اقدام به تعيين ماموريت، چشم انداز، ارزشها و اهداف كلي و اختصاصي دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق شيراز براي پنج سال آينده كرد.

اين مقام مسئول اضافه كرد: اين كميته همچنين با بررسي برنامه راهبردي قبلي شركت و تفكيك وظايف دفتر تحقيقات، براي بروزرساني و جزئي تر كردن مباحث مربوط به دفتر تحقيقات و شناسايي مسايل و مشكلات برنامه استراتژيك موجود، با توجه به عملكرد و نقاط قوت و ضعف آن و نقش دفتر تحقيقات در تحقق يافتن آنها اقدامات لازم را اجرايي كرد.

رئيس زاده با بيان اينكه معضلات موجود مطمئنا زمينه ساز دست يابي به فرصت هاي آتي است، گفت: بنابراين شفافيت در شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارائه يك رويكرد حل مسئله و پررنگ كردن نقش دقتر تحقيقات در تحليل اين موضوعات، منجر به تعريف طرح هاي پژوهشي مناسب خواهد شد و راه حصول به اين هدف براساس جمع بندي نظرات صاحبنظران، مديران، اساتيد و بازخوردهاي پروژه هاي قبلي است.

رئيس زاده در خصوص گام دوم در اين پروژه تحقيقاتي گفت: گام بعدي در اين پروژه، تعيين اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت دفتر تحقيقات براساس اسناد و برنامه هاي موجود و نقطه نظرات جمع آوري شده و همچنين تدوين اولويتهاي جديد يا بروزرساني اولويتهاي قبلي با ارائه پيشنهادات و برنامه راهبردي و استراتژيك لازم براي دست يابي به آن اهداف بود و بايد سياستها و راهبردهاي مناسب در اين مسير تعريف و اجرا مي‌شد.

او اضافه كرد: تبيين برنامه هاي سالانه دفتر تحقيقات شركت توزيع برق شيراز كه مي تواند در قالب يك سري طرح هاي پژوهشي و اجرايي در داخل و خارج از شركت باشد، راه را براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دفتر فراهم مي كند.

رئيس زاده ادامه داد: در مرحله بعدي و پس از نيازسنجي ساليانه اولويتهاي تحقيقاتي، با انجام سازماندهي مناسب نسبت به  اجراي طرح ها اقدام خواهد شد.

مدير دفتر تحقيقات توزيع برق شيراز خاطرنشان كرد: يكي از راهكارهاي مناسب در اين خصوص شناسايي و تعريف يك سري شاخص كليدي عملكرد ( KPI )، اندازه گيري، پايش و كنترل آنها است، اين شاخص مانند قطب نمايي خواهد بود كه ضمن مانيتور كردن وضعيت طرح ها و پروژه، راهنماي دفتر تحقيقات در جهت دهي و سازماندهي منابع در رسيدن به اهداف مربوطه خواهد بود.

رئيس زاده يادآور شد: محققين اين پروژه دكتر سيد علي اكبر صفوي، دكتر محمد محمدي و دكتر پيام شجاعي بودند كه طي 9 ماه آن را انجام داده‌اند و نظارت نيز بر عهده خانم مريم كوشا و دكتر علي انوري بود.

انتهاي پيام

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات