افتتاح هفتگي طرح هاي بزرگ صنعت آب وبرق در قالب طرح پويش الف ، ب، ايران

افتتاح هفتگي طرح هاي بزرگ صنعت آب وبرق در قالب طرح پويش الف ، ب، ايران

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری

  شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری یک شرکت در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات