آخرین وضعیت بازار اجاره‌بهای پاییزی

آخرین وضعیت بازار اجاره‌بهای پاییزی

در این فصل به دلیل کمبود عرضه از سوی موجران و نیز کمبود تقاضای جابه‌جایی یا اجاره جدید از سوی مستاجران، بازار شرایط ویژه‌ای دارد و به همین دلیل عموما هر دو سمت موجران و مستاجران تلاش می‌کنند با یکدیگر برای سکونت به مدت یک سال دیگر توافق کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت‌های پیشنهادی این گروه از موجران از ارزش اجاری ملک در مقایسه با سایر املاک اجاره رفته در همان منطقه بالاتر است، میل به اجاره این آپارتمان‌ها از سوی مستاجران در حال جست‌وجو پایین است و در نتیجه مدت زمان انتظار اجاره برای این موجران افزایش یافته است.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات