ایجاد پایگاه امن برای جذب سرمایه با ایجاد مرکز مالی در شهر فرودگاهی

ایجاد پایگاه امن برای جذب سرمایه با ایجاد مرکز مالی در شهر فرودگاهی

مجری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه در اکثر مراکز مالی مهم جهان، قوانین و مقرراتی شبیه مناطق آزاد وجود دارد، گفت: قوانین در حوزه تجارت، قضایی و … در این بازارهای مالی، متمایز از سایر قوانین کشور تدوین و یک گفتار مشترک با سایر مراکز بین المللی ایجاد شده است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات