مرکز پژوهش های نظام مهندسی ساختمان راه اندازی می شود

مرکز پژوهش های نظام مهندسی ساختمان راه اندازی می شود

مجابی تصریح کرد: در حالی که مباحث ساختمانی می‌تواند نقش مهمی در کیفیت ساختمان داشته باشد اما حدود ۲۰ درصد مباحث اجرا می‌شود و ضوابط و مقررات داریم اما عمل نمی‌کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات