تقدیر از هیات رئیسه سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

تقدیر از هیات رئیسه سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

هیات رئیسه سال اول هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مورد تقدیر قرار گرفت.

مهندس فریبرز خلیل الهی رئیس سازمان  در جلسه هیات مدیره با اشاره به فعالیت ها و تلاش های  مهندس امید محمودی و هیات رئیسه سال اول، از آنها تقدیر کرد.

در این جلسه از تلاش های مهندس محمودی ریاست سابق سازمان، مهندس خلیل الهی نایب رئیس اول، دکتر نصری زر نایب رئیس دوم و خزانه دار و همچنین مهندس سیدیونسی  دبیر سازمان در هیات رئیسه سال اول تقدیر بعمل آمد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات