بازدید ناظران نظام‌مهندسی خراسان‌جنوبی از ۳۲۰ پروژه در نیمه‌نخست امسال

بازدید ناظران نظام‌مهندسی خراسان‌جنوبی از ۳۲۰ پروژه در نیمه‌نخست امسال

معاون شهرسازی ومعماری اداره کل راه وشهرسازی خراسان‌جنوبی افزود: افرادی که درانجام وظایف خود قصور داشته‌اند به شورا‌ی انتظامی معرفی و برای آنان آراء محکومیت از توبیخ کتبی، درج درپرونده تا ۶ ماه محرومیت استفاده از پروانه اشتغال به‌کار صادر شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات