غفلت از ساختمان پایدار از مصادیق بی‌توجهی به حقوق عمومی شهر است/ هرکالایی شناسنامه فنی دارد، جز ساختمان!

غفلت از ساختمان پایدار از مصادیق بی‌توجهی به حقوق عمومی شهر است/ هرکالایی شناسنامه فنی دارد، جز ساختمان!

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم برخورداری ساختمان‌ها از شناسنامه فنی و ملکی، گفت: امروزه هر کالایی شناسنامه فنی دارد، اما در کشور ما ساختمان‌ها شناسنامه فنی ندارند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات