ترافیک سنگین درمحور تهران-کرج-قزوین/ الزام به تردد در محورهای کوهستانی با زنجیرچرخ

ترافیک سنگین درمحور تهران-کرج-قزوین/ الزام به تردد در محورهای کوهستانی با زنجیرچرخ

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات