بررسی مشکلات پیمانکاران در جلسه اعضای شورا و شهردار با حضور پیمانکاران شهرداری

بررسی مشکلات پیمانکاران در جلسه اعضای شورا و شهردار با حضور پیمانکاران شهرداری

به روایت تصویر ؛
بررسی مشکلات پیمانکاران در جلسه اعضای شورا و شهردار با حضور پیمانکاران شهرداری
بررسی مشکلات پیمانکاران در جلسه اعضای شورا و شهردار با حضور پیمانکاران شهرداری
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات