حذف قبوض كاغذي برق يك اقدام ارزشمند در راستاي تحقق دولت الكترونيك است

امام جمعه سرخه:

حذف قبوض كاغذي برق يك اقدام ارزشمند در راستاي تحقق دولت الكترونيك است

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان با امام جمعه سرخه ديدار كرد.

سيد محمدموسوي زاده در اين ديدار با بيان اين كه تركيب مصرف انرژي در شهرستان سرخه توليدي است گفت: 88 درصد انرژي اين شهرستان در بخشهاي صنعتي و كشاورزي مصرف مي شود و اين مهم در استان بي نظير است.

وي با اشاره به اين كه در عرصه توسعه زيرساخت هاي برق رساني شهرستان سرخه، سرمايه گذاري بسيار خوبي صورت گرفته افزود: از آغاز سال جاري تا به حال ، دو ميليارد و 550 ميليون تومان اعتبار عمراني برق رساني در اين شهرستان به سرانجام رسيده و 90 درصد اعتبار عمراني جذب شده است.

وي از همكاري مشتركان برق استان به ويژه مشتركين شهرستان سرخه در گذر موفق از پيك بار تابستاني تقدير كرد و يادآور شد: طرح ملي قبض سبز در راستاي حذف قبوض كاغذي برق به نحو شايسته اي عملياتي گرديده و برآيندهاي مثبت و اثرگذاري مطلوبي را در حوزه هاي مختلف در برخواهد داشت.

امام جمعه سرخه از فعاليت هاي ارزشمند شركت توزيع برق استان در عرصه خدمت رساني ابراز خرسندي نمود و گفت: برق در ارتقاي رونق توليد نقش اساسي داشته و جملگي بايد قدر اين نعمت الهي را بدانيم.

حجت الاسلام مصطفي فاطمي بصير با اشاره به اين كه حذف قبوض كاغذي برق در راستاي تحقق دولت الكترونيك و صرفه جوئي در مصرف كاغذ ، يكي از اقدامات شايسته صنعت برق به شمار مي رود افزود: شركت توزيع برق در اين حوزه پيشقراول است و با استمرار آموزش و فرهنگ سازي ، نتايج ارزنده اي را به همراه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات