بررسی نحوه اخذ گواهینامه ایمنی آسانسور

باقرزاده همایی با اشاره به اینکه فرآیند استاندارد سازی آسانسورها تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، توسط شرکت‌های بازرسی و از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور‌ها انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: آسانسورهای کششی مطابق با استاندارد ملی شماره ۱-۶۳۰۳ با عنوان مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور (آسانسورهای برقی) به صورت اجباری و آسانسورهای کششی طی استاندارد ملی شماره ۲-۶۳۰۳ با عنوان مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی و به صورت تشویقی استاندارد سازی خواهند شد. باقرزاده همایی با اشاره به اینکه به آسانسورهایی که موفق به اخذ تاییدیه ایمنی و عملکرد شده‌اند، شماره شناسه ده رقمی اختصاص داده می‌شود که از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ قابل پیگیری و رصد توسط کلیه کاربران آسانسور‌ها است، اظهار کرد: اطلاعاتی نظیر نام شرکت نصاب، نام شرکت بازرسی‌کننده، تاریخ آخرین بازرسی و تاریخ انقضای بازرسی آسانسور را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات