مدیر عامل شركت آبفای شهری استان سمنان در مركز سامد حضور یافت

مدیر عامل شركت آبفای شهری استان سمنان در مركز سامد حضور یافت

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات