برگزاري مسابقات ورزشي در شركت توزيع برق استان سمنان

در هفته بسيج انجام شد؛

برگزاري مسابقات ورزشي در شركت توزيع برق استان سمنان

به همت كميته ورزش و پايگاه مقاومت بسيج نور شركت توزيع نيروي برق استان سمنان ، مسابقات طناب زني و تنيس روي ميز ويژه كاركنان اين شركت برگزار شد.

دبيركميته ورزش شركت توزيع برق استان گفت: مسابقه تنيس روي ميز ويژه آقايان با حضور 16 نفر و مسابقه طناب زني بانوان شاغل متشكل از 12 نفر از كاركنان اين شركت به اجرا درآمد.

محمدرضا رحيميان فر افزود: سيامك همسايه دوست، جواد منصوري و محمدحسين شاه محمدي به ترتيب از مديريت توزيع برق شهرستان هاي سمنان، ميامي و دامغان به مقام هاي اول تا سوم دست پيدا كردند.

وي يادآور شد: در  مسابقه طناب زني بانوان ، فاطمه حر ، محبوبه همتي و محبوبه قليچي از كاركنان حوزه ستادي شركت رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

يادآور مي شود: در اختتاميه اين مسابقات ، هداياي نفرات برتر توسط مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان اهدا گرديد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات