رئیس‌سازمان ملی بهره وری مطرح کرد: مغفول ماندن بهره‌وری در کشور

وی موضوع بهره‌وری را به عنوان یکی از موضوعات اصلی کنفرانس صنعت ساخت عنوان کرد و گفت: نکته‌ای که بنده همیشه به آن نگاه ویژه دارم و سعی می‌کنم به آن توجه کنم متاسفانه مسئله مغفول ماندن بهره وری به عنوان یکی از این سه رکن اصلی رشد اقتصادی است و ارزش افزوده‌ای است که آن بخش باید ایجاد کند. رئیس سازمان ملی بهره وری تصریح کرد: متاسفانه در اقتصادهای نفتی مسئله‌ای که به صورت مضاعف دیده می‌شود، این موضوع است که در اقتصادهای نفتی مدیران، مدیران هزینه هستند و نه مدیران بهره وری و ما توقع داریم این مدیران زاویه دیدشان را به سمت بهره وری سوق دهند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات