ایجاد شرکت مشترک ساخت و ساز بین ایران و سوریه/ در بازسازی سوریه اولویت به ایران داده می‌شود

ایجاد شرکت مشترک ساخت و ساز بین ایران و سوریه/ در بازسازی سوریه اولویت به ایران داده می‌شود

وزیر مسکن و خدمات عمومی جمهوری عربی سوریه با اشاره به ایجاد شرکت مشترک ساخت و ساز ایران و سوریه گفت: رویکرد ما در بازسازی سوریه اولویت دادن به دوستان ایرانی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات