آمریکا ناقض کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی است

دفتر لندن لندن - ایرنا - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که اقدامات ضدایرانی و زورگویی آمریکا، نقض آشکار کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات