گزارش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس قرائت شد

مجلس شورای اسلامی تهران-ایرنا- گزارش کمیسیون عمران در خصوص مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات