تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه/شرکت‌های مشترک نیازی به حضور در مناقصات ندارند

تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه/شرکت‌های مشترک نیازی به حضور در مناقصات ندارند

وزیر مسکن و امور اجتماعی سوریه گفت: پیشنهاد ما این است که برای آسانتر شدن فعالیت شرکت‌های ایرانی و حضور آنها در تمامی استانها یک شرکت مشترک تاسیس کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات